Ποιοι Είμαστε  Who we are

Το Κέντρο Πρόληψης, Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης "Αντίδρασε, Δράσε, Απότρεψε τη Σεξουαλική Βία" αγκαθιδρύθηκε τον Ιούλιο 2020,  από τον μή κυβερνητικό, μή κερδοσκοπικό, εθελοντικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Δράσης (αρ. εγγρ. 4146), μέσα στα πλαίσια του Έργου "React Act Prevent Sexual Violence Through Youth Work", με συγχρηματοδότηση του Erasmus+,  προγράμματος της ΕΕ. │

The Centre for Prevention, Education and Awareness was established  in July 2020, by  the Social Policy and Action Organization, a non-governmental, not-for-profit organization (reg. no. 4146), within the framework of the Erasmus+ Programme of the EU. 

MY STORY

We all have a story to share. Here's an opportunity to tell website visitors more about you and how this site came to be. Click to begin editing and make it your own.